1. نشست خبری سومین کنفرانس ملی کارآفرینی برگزار شد
سومین کنفرانس ملی کارآفرینی بمنظور گردهمایی محققان حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه در روزهای سوم و چهارم دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.
2. اعلام نتایج داوری مقالات
3. کلیپ معرفی بخش های مختلف سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
4. مهلت ارسال مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی تا 8آذر ماه تمدید شد.
5. لیست کارگاه های آموزشی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
6. مهلت ارسال مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.
7. چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید.
8. چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران
چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران
9. ثبت مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت می شود.
10. حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار
حضور سازمان سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار
11. پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
پیوستن اعضای جدید به سازمان کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
12. اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
پیوستن اعضای جدید به سازمان کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
13. فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
14. فراخوان ارسال ویدئو کوتاه برای معرفی تجربیات کارآفرینی
کمیته برگزاری سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در نظر دارد مسابقه‌ای تحت عنوان "معرفی تجربیات موفق کارآفرینی با تاکید بر حوزه آموزش" را برگزار نماید.