نشست خبری سومین کنفرانس ملی کارآفرینی برگزار شد

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی بمنظور گردهمایی محققان حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه در روزهای سوم و چهارم دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

27 آذر 1398

مهلت ارسال مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

18 آبان 1398

چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید.

18 آبان 1398

چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران

چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران

14 آبان 1398

ثبت مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت می شود.

01 آبان 1398

حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار

حضور سازمان سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار

20 مهر 1398

پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

پیوستن اعضای جدید به سازمان کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

14 مهر 1398

اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

پیوستن اعضای جدید به سازمان کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

13 مهر 1398

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

08 مهر 1398

فراخوان ارسال ویدئو کوتاه برای معرفی تجربیات کارآفرینی

کمیته برگزاری سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در نظر دارد مسابقه‌ای تحت عنوان "معرفی تجربیات موفق کارآفرینی با تاکید بر حوزه آموزش" را برگزار نماید.

23 مرداد 1398