حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی
حمایت کننده طلایی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
حمایت کننده الماس
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حمایت کننده طلایی
شرکت سفرهای علی بابا