برای دریافت فایل نمونه مقاله کامل (6 صفحه ای) (word) کلیک کنید.

 

برای دریافت فایل نمونه مقاله کامل (6 صفحه ای) (pdf) کلیک کنید.

 

عدم رعایت موارد نگارش مقاله موجب رد مقاله خواهد شد.

 

برای دانلود فونت - A Hamase کلیک کنید.

 

برای دانلود فونت - B Mitra  کلیک کنید.


کلیه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی یا  ارائه به صورت پوستری پذیرفته شده است، موظف به تکمیل فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله می باشند.

 

برای دریافت این فرم کلیک نمایید.