دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

رئیس کنفرانس
president sharif.edu
66005210
رییس دانشگاه صنعتی شریف

کمیته علمی

دکتر علی رضا فیض بخش

دکتر علی رضا فیض بخش

دبیر علمی کنفرانس
alireza_feyzsharif.edu
66165884
استادیار
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سروش اصلانی

دکتر سروش اصلانی

عضو کمیته علمی
aslanigmail.com
استادیار مدیریت

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه Wisconsin – Whitewater
دکتر مصطفی پورمهدی

دکتر مصطفی پورمهدی

عضو کمیته علمی
entconfsharif.ir
عضو هیئت علمی University of Colorado Boulder
دکتر محمد جهان بخت

دکتر محمد جهان بخت

عضو کمیته علمی
mohammad.jahanbakhtsalemstate.edu
عضو هیئت علمی و استادیار Salem State university
دکتر ابوالحسن فقیهی

دکتر ابوالحسن فقیهی

عضو کمیته علمی
a.faghihisrbiau.ir
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا فراهانی

علیرضا فراهانی

عضو کمیته علمی
afarahaniclarku.edu
مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران
دکتر مریم کوچکی نژاد

دکتر مریم کوچکی نژاد

عضو کمیته علمی
m_kouchakikellogg.northwestern.edu
عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت و سازمانها در دانشکده مدیریت Kellogg University
دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی

عضو کمیته علمی
mrzaliut.ac.ir
61119250
دانشیار
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رحیم سرهنگی

رحیم سرهنگی

عضو کمیته علمی
sarhangigsme.sharif.edu
64492378
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دکتر سهراب سلیمان اف

دکتر سهراب سلیمان اف

عضو کمیته علمی
sohrab.soleimanofmsstate.edu
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه Mississippi
دکتر کامبیز طالبی

دکتر کامبیز طالبی

عضو کمیته علمی
ktalebiut.ac.ir
61119228
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دکتر قنبر محمدی الیاسی

دکتر قنبر محمدی الیاسی

عضو کمیته علمی
elyasiut.ac.ir
61119226
دانشیار
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دکتر فرزاد مینویی

دکتر فرزاد مینویی

عضو کمیته علمی
fminooeiyahoo.com
دکتری مدیریت از University of Colorado، Boulder
دکتر الهام یاوری

دکتر الهام یاوری

عضو کمیته علمی
e.yavarimodares.ac.ir
82883913
استادیار
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس

کمیته برگزاری

دکتر بهنام طالبی

دکتر بهنام طالبی

دبیر اجرایی
talebisharif.edu
66166335
معاون دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری