برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

500,000

ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی و یا مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه صنعتی شریف الزامی است. ( پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل منتظر مدیر سایت باشید.)

دانشجویان سایر دانشگاه ها

1,000,000

ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است. ( پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت دانشجویی منتظر مدیر سایت باشید.)

نویسنده مقاله

1,500,000

ریال
لازم به ذکر است به ازای هر مقاله اضافه مبلغ 75 هزار تومان دریافت می‌شود و تعداد مقاله مجاز برای هر فرد تا سقف سه مقاله می‌باشد.

شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.