حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار
20 مهر 1398
حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی  دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار

حضور کادر اجرایی سومین دوره کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین دوره از نمایشگاه کار سبب آشنایی بازدیدکنندگان نمایشگاه با سومین دوره کنفرانس ملی کارآفرینی گردید ، تا علاقمندان بتوانند جهت شرکت و ارسال مقالات خود حول محورهای تعیین شده از سوی سازمان کنفرانس اقدام نمایند.