فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
08 مهر 1398
فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

 

بنرها و پوسترهای اطلاع رسانی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف تاکنون در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران , دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا , دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی نصب شده است ، شایان ذکر است که این روند در دیگر دانشگاه های تهران ادامه دارد ، همچنین پوسترهای فراخوان مقاله به بیش از 100 دانشکده مدیریت دانشگاه های شهرستانها ارسال شده است.